Funktionen TALVÄRDE i Excel

Funktionen TALVÄRDE i Excel konverterar text som representerar tal till numeriska tal. Det är särskilt användbart när du arbetar med data som har importerats från andra källor och som kan

Funktionen AVRUNDA.NEDÅT i Excel

Funktionen AVRUNDA.NEDÅT i Excel avrundar ett tal nedåt (mot noll) till ett specificerat antal decimaler. Den är användbar när du behöver säkerställa att ett avrundat värde aldrig överstiger det ursprungliga

Funktionen AVRUNDA.UPPÅT i Excel

Funktionen AVRUNDA.UPPÅT i Excel avrundar ett tal uppåt (bort från noll) till ett specificerat antal decimaler. Det är användbart när du behöver garantera att ett avrundat värde aldrig är mindre

Funktionen AVRUNDA i Excel

Funktionen AVRUNDA i Excel används för att avrunda ett tal till ett specificerat antal decimaler. Den är ett viktigt verktyg för att justera numeriska värden till önskad precision, vilket är

Funktionen UDDA i Excel

Funktionen UDDA i Excel avrundar ett tal uppåt till närmaste udda heltal. Detta betyder att funktionen justerar ett tal, oavsett om det är positivt eller negativt, till det närmaste hela

Funktionen JÄMN i Excel

Funktionen JÄMN i Excel avrundar ett tal uppåt till närmaste jämna heltal. Detta innebär att funktionen justerar ett tal (uppåt eller nedåt) till det närmaste hela talet som är jämnt.

Funktionen AVKORTA i Excel

Funktionen AVKORTA i Excel används för att avkorta ett tal till ett specifikt antal decimaler utan att avrunda det, oavsett om nästa siffra efter det sista decimaltalet som ska bevaras

Funktionen HELTAL i Excel

Funktionen HELTAL i Excel avrundar ett tal nedåt till närmaste heltal. Den är användbar när du behöver extrahera den hela delen av ett tal och ta bort dess decimaldel, oavsett

Funktionen PRODUKTSUMMA i Excel

Formeln PRODUKTSUMMA i Excel är en kraftfull funktion som multiplicerar motsvarande komponenter i de angivna matriserna och sedan summerar dessa produkter. Den används ofta för att utföra mer komplexa beräkningar

Funktionen ANTAL.TOMMA i Excel

Formeln ANTAL.TOMMA i Excel är designad för att räkna antalet tomma celler inom ett specificerat område. Det är den motsatta funktionen till ANTALV, som räknar icke-tomma celler, och används när

Funktionen ANTALV i Excel

Formeln ANTALV i Excel används för att räkna antalet celler som inte är tomma inom ett angivet område, oavsett om innehållet är text, siffror, logiska värden (TRUE/FALSE), felvärden eller formelformatering.

Funktionen ANTAL.OMF i Excel

Formeln ANTAL.OMF i Excel utökar funktionaliteten hos ANTAL.OM genom att tillåta räkning baserat på flera kriterier från olika områden. Den är idealisk för mer detaljerad dataanalys där du behöver tillämpa

Funktionen ANTAL.OM i Excel

Formeln ANTAL.OM i Excel används för att räkna antalet celler som uppfyller ett visst villkor inom ett angivet område. Den är användbar för att utföra villkorsstyrd räkning, vilket innebär att

Funktionen ANTAL i Excel

Formeln ANTAL i Excel används för att räkna antalet celler som innehåller siffror inom ett angivet område. Det är en enkel men kraftfull funktion för grundläggande dataanalys, särskilt när du

Funktionen SUMMA.OMF i Excel

Formeln SUMMA.OMF i Excel är en utökning av SUMMA.OM och erbjuder ännu mer flexibilitet genom att tillåta summering baserad på flera kriterier från olika områden. Den är idealisk för mer

Funktionen SUMMA.OM i Excel

Formeln SUMMA.OM i Excel används för att summera värden i ett område baserat på ett eller flera kriterier. Den gör det möjligt att endast summera de värden som uppfyller specifika

Funktionen SUMMA i Excel

Funktionen SUMMA i Excel är en av de mest grundläggande och ofta använda funktionerna, vilken tillåter användaren att snabbt summera en serie av tal. Den kan hantera individuella värden, cellreferenser,

Nya textfunktioner till 365

I detta Exceltips går vi igenom de nya textfunktionerna TEXTFÖRE, TEXTEFTER och DELATEXT som finns i din Excel 365 om du har automatiska uppdateringar påslaget. TEXTFÖRE/TEXTEFTER TEXTFÖRE och TEXTEFTER är

Exceltips: Funktionen LAMBDA

Funktionen LAMBDA tillåter dig att skapa dina egna Excelfunktioner utan att behöva programmera. Med LAMBDA kan du spara och återanvända beräkningar. Förutom att det sparar tid så ger det också

Dynamiska dropdowns

På fliken Data hittar vi funktionen Dataverifiering där vi bland annat kan lägga in dropdowns i celler. Vi får ofta frågan hur man kan filtrera en dropdown baserat på val

Bladvy (Sheet View)

När man är flera som arbetar tillsammans i en delad Excelfil i Microsoft 365, så vill man se sina kollegors ändringar direkt. Men man vill kanske också kunna sortera och

Funktionen IFS

Slipp krångliga nästlade OM-formler, med hjälp av funktionen IFS Vill du kunna utvärdera flera olika villkor i samma formel i Excel? Historisk har vi t.ex. löst detta med funktionen OM,

SEKVENS

Skapa en lista med löpande numrering Att skapa en lista med löpande numrering har givetvis gått utmärkt i tidigare versioner av Excel, men aldrig tidigare har det varit så enkelt

SLUMPMATRIS (RANDARRAY)

Skapa en mängd testdata snabbt och enkelt I tidigare versioner av Excel har du kunnat skapa testdata med till exempel funktionerna SLUMP eller SLUMP.MELLAN i en cell, och sedan behövt

FILTER (FILTER)

Filtrera information utan att ändra din grunddata. I tidigare versioner av Excel har du kunnat filtrera din data på olika sätt, och när du har gjort det har din grunddata

Funktionen SORTERA (SORT)

Sortera utan att förändra din grunddata I tidigare versioner av Excel har du kunnat sortera din data på olika sätt och när du gjort det har din grunddata sorterats om

Funktionen UNIK (UNIQUE)

Skapa en lista med unika värden med hjälp av en formel I tidigare versioner av Excel fick man göra på följande sätt för att få ut en lista med unika

Ta fram unika värden i Excel

Har du en lista med dubbletter kan du använda Excelfunktionen UNIK (UNIQUE) för att filtrera fram unika värden. Om dina värden finns i området B3:B16 använder du dig av formeln:

Röd färg på negativa tal i Excel

Om du vill att negativa tal i ett dataområde automatiskt ska visas med röd teckensnittsfärg, kan du enkelt lösa det med hjälp av dialogrutan Formatera celler.  Börja med att markera de

Avrunda till närmaste 10-, 100- eller 1000- tal

Om du vill avrunda dina värden till närmaste 10-, 100- eller 1000-tal, kan du enkelt göra det med funktionen ”AVRUNDA” (ROUND i engelsk version av Excel). Om du t.ex. har

Minska storlek på Excelfiler med bilder

Har du en Excelfil som innehåller många och/eller stora bilder kan detta göra att filen blir väldigt stor och klumpig att hantera. Lösningen kan vara att komprimera bilderna när du

Dela upp datum och tid

Har du datum och tid i samma fält, men vill dela upp i ”rent datum” respektive ”ren tid”? Om vi antar att du har sådan data i cell B3 så kan

Kortkommando Klistra in special

Du känner säkert till att du kan komma åt dialogrutan ”Klistra in special” genom att trycka ned tangenterna Ctrl + Alt + V Ett litet snabbare och smidigare kortkommando, som

Samarbeta med trådade kommentarer

I tidigare versioner av Excel har det bara funnits ett sätt att kommentera en cell, men numera kan man även jobba med ”trådade” kommentarer/konversationer. Samtidigt byter kommentarer namn och kallas

Jobba effektivare med verktygsfältet Snabbåtkomst

Ett väldigt bra hjälpmedel, som allt för få känner till och använder, är verktygsfältet ”snabbåtkomst” (Quick Access Toolbar) som finns längst upp till vänster i Excel. Syftet är att du

Räkna månader med EDATUM

Om du har behov att snabbt få fram vilket datum det är ett antal HELA månader framåt eller bakåt i tiden, lyckas du enkelt med hjälp av funktionen EDATUM.  

Få samma längd på alla dina tal i Excel

Detta är användbart om du har en lista med nummer i Excel och du behöver konvertera dem så att alla har samma längd genom att fylla ut med nollor framför.

Räkna ut moms i Excel

Behöver du räkna ut vad ett belopp blir med eller utan moms i Excel? I det här Exceltipset visar vi hur du ska skriva dina formler för att lägga till

Skriv ut rubriker Excel

Funktionen Skriv ut rubriker är kan du använda för att upprepa rubriker på alla sidor på en utskrift från Excel, utan att behöva lägga in rubrikerna på flera ställen i

Låsa fönsterrutor

Om man arbetar i en Excelfil med många rader data, och har scrollat ner en bit, kan det hända att man inte kommer ihåg vilken rubrik en viss kolumn har.

Text till kolumner

Med funktionen Text till kolumner, som du hittar på menyfliken Data, kan du snabbt och enkelt dela upp en text till flera kolumner. Du kan själv bestämma var kolumnbrytningarna ska

Funktionen TEXTJOIN

I Excel 2016 kom den nya textfunktionen TEXTJOIN, som är en riktigt bra vidareutveckling av funktionen Sammanfoga. Förutom att du som tidigare kan ange vilka texter du vill slå samman,

Skapa namngivna områden automatiskt i Excel

Ett vanligt dataområde eller tabell har normalt kolumnrubriker och/eller radetiketter. Ibland har du kanske behovet att skapa namngivna områden från dessa. Detta gör du lättast genom att markera din data

Öppna en kopia av en Excelarbetsbok

Ibland vill man säkerställa att en arbetsboken inte ändras och därför öppna en kopia av den. Gå till Arkiv – Öppna och högerklicka i listan på filen du vill öppna, och

Visa tal som tusental

Arbetar du ofta med stora tal och börjar bli trött på att se alla 0:or efter dina siffror? Då kan du gå över till att visa tal i tusental. Gå

Wildcard-tecken i formler

Visste du att du kan använda s.k. wildcard-tecken i Excelformler? Wildcard-tecknen består av “*” som innebär ett obestämt antal tecken, och “?” som innebär enstaka tecken. Vill du exempelvis räkna antalet förekomster av text

Analysera med Villkorsstyrd formatering

Många gånger är det vissa värden som vi är särskilt intresserade av, till exempel summor över eller under ett visst belopp. Det finns mycket starkt stöd för detta i Excel. Markera

Talformat: Arbeta med kkr och Mkr i Excel

Att lägga till enheten kr i en cell är enkelt, men hur får vi Excel att visa tal i kkr eller Mkr? I detta Exceltips går vi igenom hur man kan formatera ett

Utskrift – få plats på en sida

Ett vanligt problem vid utskrifter, är att alla kolumner inte får plats på papperet. I det läget är det många som börjar arbeta med att göra kolumnerna smalare, ändra på textens

Utbytta funktionsnamn i Excel 2010

Övergången från Excel 2003 till Excel 2007 var besvärlig till följd av det nya utseendet och att man i samband med det hade svårt att hitta den funktionalitet man sökte.

Unika poster

En lista med unika poster kan du enkelt få fram med hjälp av en pivottabell. Det kan tyckas omständligt att använda en pivottabell för ett så pass elementärt behov, men

Ta bort frågan om att uppdatera länkar

Vill du slippa frågan om du skall uppdatera länkar när du öppnar en arbetsbok? Inställningen för detta hittar du via följande val: Excel 2010-2013-2016: Arkiv – Alternativ – Säkerhetscenter – Inställningar

Ta bort dubbletter i lista

Detta Exceltips handlar om funktionen Ta bort dubbletter. Har du Office 365 har du troligtvis tillgång till funktionen UNIK som lanserades i början av 2020. Med UNIK kan du filtrera

Spara på miljön när du arbetar i Excel

Många gånger vill man kontrollera hur arbetet man håller på med blir när man skriver ut det. Det är då vanligt att det blir ett antal utskrifter innan man är nöjd.

Snabba upp ”tröga” Excelark

När vi arbetar i Excel måste programmet hålla reda på en hel del information om cellerna, inte bara deras innehåll utan även dess färg, typsnitt och liknande format. Om cellerna

Utsnitt (Slicers)

Utsnitt är en enkel och smidig filtreringsfunktion i Excel, som kom i samband med Excel 2010. Utsnitt (”Slicers” på engelska) är grafiska listor som man kan klicka på och som gör

Skydda dina formler

Man väljer ibland att skydda sina kalkylblad, och man gör det kanske för att hjälpa användaren att redigera rätt celler eller för att säkerställa att celler som innehåller formler förblir intakta.

Röd färg på negativa procenttal

Är du en av dom som svurit över att du inte kan ställa in så att du automatiskt får röd teckenfärg om dina procenttal är negativa? Detta inga problem vad gäller

Lösenordsskydda Excelarbetsböcker

Vill du förhindra att användare flyttar, ändrar eller tar bort viktiga data från ett kalkylblad eller en arbetsbok i Excel? När du delar en arbetsbok i Excel med andra användare,

Kommentarer i komplexa formler

Tillhör du dem som skapar så komplexa formler, att de nästan är omöjliga att förstå veckan efter när du vill uppdatera dem? Underlätta då för dig själv genom att skriva

Kopiera/Autofylla serier i Excel

Om du har ett tal, i något av Excels talformat och fyller genom att kopiera cellen med handtaget i cellens nedre högra hörn, tror Excel att du vill fylla en sifferserie.

Konvertera tabell till område

Om man vill konvertera en tabell till ett normalt cellområde, gör man det genom att markera en cell i tabellen, gå till menyfliken Tabellverktyg/Design, och klicka på knappen Konvertera till område. Efter att man

Dynamiska namngivna områden

Ett dynamiskt namngivet område, är ett område som ändrar storlek beroende kalkylbladets innehåll. Om du behöver skapa dynamiska namngivna områden kan du göra detta med hjälp av Excelfunktionen FÖRSKJUTNING (OFFSET). Några

Dynamisk dataverifiering med hjälp av tabell

Att använda funktionen Dataverifiering för att definiera vilka värden som är tillåtna i specifika celler är kanske ingen nyhet för den vana Excelanvändaren. Men att göra cellområdet man refererar till

Spara ”Arbetsyta” i Excel

Arbetar du alltid i samma Excelfiler? Spara då en s.k. Arbetsyta. När du sparar arbetsytan kommer samtliga filer som är öppna att sparas som en grupp som öppnas nästa gång

Arbeta med tabeller i Excel

I Excel finns en mycket användbar funktion som kallas Tabell / Tabeller. Fördelarna med använda tabeller, är att Excel då behandlar dataområden som en tabell vilket ger mycket funktionalitet för att hantera

Antal dagar och sista dagen i månaden

Ibland behöver man räkna ut antal dagar i månaden eller hitta sista dagen i en månad. För att göra detta måste man till att börja med veta lite grann om

Analysera komplexa Excelformler

Ibland kan det vara svårt att förstå hur en komplex nästlad Excelformel beräknar det slutgiltiga resultatet eftersom det finns flera beräkningssteg och logiska tester. Du kan då markera den del

Snabbfyllning i Excel (Flash Fill)

En mycket användbar och tidsbesparande funktion är ”Snabbfyllning” (Flash Fill). Snabbfyllning använder mönsterigenkänning för att komplettera din data, så att du själv slipper upprepa samma handgrepp flera gånger eller skriva

Visa arbetsböcker i olika fönster

Att öppna många arbetsböcker i separata fönster, i tidigare versioner än Excel 2013, har för många varit onödigt komplicerat. Från och med Excel 2013 öppnas varje ny arbetsbok i ett eget

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig