Leta upp värde i tabell baserat på rad och kolumn

En fråga som vi ofta får är hur man hittar ett värde i en tabell baserat på dess rad och kolumn. I vårt exempel nedan har vi en tabell med befolkningsstatistik baserat på kommuner som rader och år som kolumner.

Säg att man vill veta hur många som bodde i Göteborg år 2016, då kan man leta upp detta med hjälp av en kombination av formlerna INDEX och PASSA.

INDEX(matris; rad; [kolumn]) används för att returnera värdet av en cell baserat på positionen i ett visst område. Mer om INDEX kan ni läsa på Office-hjälpen under Funktionen INDEX.

PASSA(letauppvärde; letauppvektor; [typ]) används för att leta upp positionen av ett visst objekt i ett område med celler. Argumentet typ anger hur Excel skall leta upp värdet och i vårt fall så vill vi att det skall matcha exakt vilket innebär att vi sätter värdet 0 på typ. Mer om PASSA kan ni läsa på Office-hjälpen under Funktionen PASSA.

Med hjälp av PASSA så kan man då hitta positionen för Göteborg i radrubrikerna samt även positionen för 2016 i kolumnrubrikerna. Använder man sedan också INDEX så kan man använda de framtagna positionerna från PASSA-formlerna för att hitta skärningspunkten mellan dessa två positioner och där hittar vi då vårt värde.

Den slutgiltiga formeln ser ut enligt nedan:

=INDEX(B4:F13;PASSA("Göteborg";A4:A13;0);PASSA(2016;B3:F3;0))

 

Med vänliga hälsningar,
Excelspecialisten


Läs mer om våra Excelkurser

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig