OMFEL: Slipp felmeddelanden i dina rapporter

Är du kanske en av oss som irriterar dig på att du inte kan förbereda dina kalkyler fullt ut, med formler, utan att få diverse felkoder om du saknar en del data?

Felkoder som du kan få i dina kalkyler är exempelvis: #DIVISION/0!, #SAKNAS!, #NAMN?, #SKÄRNING!, #OGILTIGT!, #REFERENS! eller #VÄRDEFEL!.
Den vanligaste felkoden man får om man arbetar med matematiska funktioner, är #DIVISION/0!. Den är ett resultat av att man försöker dividera ett tal med 0 eller en referens till en tom cell.

I exempel 1 i bilden ovanför finns ett dataområde med en uträkning av snittresultat/månad, och den är förberedd även för år 2017. Du ser formeln som är använd under dataområdet, med grått teckensnitt. Eftersom det inte finns någon data i cell F8 resulterar formeln i felkoden #DIVISION/0!, vilket gör att kalkylen ser lite tråkig och oproffsig ut.

Om vi istället använder oss av funktionen OMFEL (IFERROR för engelsk version av Excel) i en nästlad formel, så kan vi undvika att få felkoder till följd av att det endast saknas viss data. OMFEL har följande syntax:

=OMFEL(värde; värde_om_fel)
”värde” är t.ex. din formel
”värde_om_fel” är det som ska visas i cellen om det blir ett fel med din formel.

I exempel 2 ovanför, finns samma dataområde som i exempel 1, men vi har här valt att använda oss av funktionen OMFEL för att slippa att få felkoden #DIVISION/0! när data saknas i kolumn F. Du ser formeln som är använd under dataområdet, med grått teckensnitt. Som ”värde” har vi använt vår formel, och som ”värde_om_fel” har vi valt att cellen ska vara tom. (Du beskriver tom för Excel, genom att använda två citattecken efter varandra)
Nu ser vår kalkyl mycket trevligare ut, trots att formeln för 2017 är på plats och data saknas.

Du kan själv välja vad som ska visas, om du får ett felmeddelande som resultat av din formel, genom att ange ”Din egen text” som argumentet värde_om_fel.
Var noga med att sätta citattecken på båda sidorna av din egen text.

Med vänliga hälsningar,
Excelspecialisten


Läs mer om våra Excelkurser

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig