Exceltips: Funktionen LAMBDA

Funktionen LAMBDA tillåter dig att skapa dina egna Excelfunktioner utan att behöva programmera. Med LAMBDA kan du spara och återanvända beräkningar. Förutom att det sparar tid så ger det också mer lättlästa formler. Funktionen består av två delar, parametrar och beräkningar:

Syntax: =LAMBDA([parameter1;parameter2;…;] beräkning)

Parameter: Ett värde som du vill skicka till funktionen, till exempel en cellreferens, sträng eller ett tal. Du kan ange upp till 253 parametrar. Det här argumentet är valfritt.

Beräkning: Formeln du vill köra och returnera som resultat av funktionen. Det måste vara det sista argumentet och det måste returnera ett resultat. Det här argumentet är obligatoriskt.

Du kan läsa mer om funktionen här.

Nedan visas två exempel på lambdauttryck för momspåslag samt area för en rektangel.

Moms
Beräkningen för moms är (pris exklusive moms*(1+momssats)). I den formeln har vi egentligen två okända variabler: pris samt momssats. I detta exempel utgår vi dock från att momssatsen är 25%, då blir lambdauttrycket: =LAMBDA(p;p*1,25)

För att testa detta i gränssnittet så behöver vi skicka med ett värde för p. Detta kan vi göra med att skriva: =LAMBDA(p;p*1,25)(A1)

Vill vi kunna återanvända vår momsfunktion så måste vi lägga in den i namnhanteraren. Den hittar vi under fliken formler. Tryck på Namnhanteraren (Ctrl+F3) följt av Nytt. Klipp in första delen av lambdauttrycket och döp din funktion enligt bilden nedan.

Tryck ok och använd därefter din egenskapade funktion enligt nedan.

Rektangel
För att beräkna arean hos en rektangel behöver vi två sidor, en sådan funktionen har alltså två stycken variabler och kan beskrivas med lambdauttrycket: =LAMBDA(x;y;x*y). Lägg in denna i namnhanteraren enligt nedan, så har du en funktion för att beräkna area för rektanglar.

Med vänliga hälsningar,
Excelspecialisten


Läs mer om våra Excelkurser

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig