Kopiera/Autofylla serier i Excel

Om du har ett tal, i något av Excels talformat och fyller genom att kopiera cellen med handtaget i cellens nedre högra hörn, tror Excel att du vill fylla en sifferserie.
Skriver du exempelvis in dagens datum och drar i handtaget så adderas en dag för varje cell du drar till.

Om du istället för att dra i handtaget genom att hålla nere vänster musknapp, drar genom att hålla nere höger musknapp kommer du få upp en massa alternativ för din seriekopiering/autofyllning.
Fyller du med datum kan du exempelvis välja att du istället vill addera veckodagar, månader eller år för varje cell.
Du kan också låta Excel uppskatta en trend grundad på dina tidigare värden. Du får då välja om du vill använda en linjär eller exponentiell trendmodell.

Experimentera lite genom att fylla serier med högerknappen och se vad som är användbart för dig.

Med vänliga hälsningar,
Excelspecialisten


Läs mer om våra Excelkurser

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig