Om Excel

Excel är världens mest spridda kalkylprogram och används för att analysera, hantera och dela information. Det är vanligt att vilja skapa olika typer av rapporter i Excel, t.ex. budget och prognos, nyckeltalsrapporter, ganttscheman och kassaflödesanalyser.

De flesta användare utnyttjar bara en bråkdel av den funktionalitet som finns i Excel. Vill du lära dig mer om Excel, VBA eller Power BI så kan du gå någon av våra utbildningar eller titta in bland våra Exceltips!

Excel är byggt för att hantera mycket data och man kan bl.a. skapa komplexa beräkningar med hjälp av formler och visualisera data grafiskt i diagram. Det finns mängder av inbyggda verktyg såsom pivottabeller, sök- och filtreringsfunktioner och villkorsstyrd formatering. För den som använder Excel 2010, eller senare, finns också det mycket kraftfulla analysverktyget PowerPivot, som gör det möjligt att koppla samman data från flera olika källor och snabbt analysera stora mängder data direkt i Excel.

Företagets viktigaste verktyg?

Många bolag hanterar stora mängder verksamhetskritisk information i Excel och är helt beroende av att Excelmodellerna fungerar felfritt. En genomgång av befintliga verktyg för kvalitetssäkring och för att minska personberoende kan vara en värdefull investering.

Att använda Excel på ett säkrare och mer effektivt sätt kan spara resurser. Mycket av det arbete som man lägger på att flytta data till och från Excel kan automatiseras och därmed göras säkrare. Det går även att ha Excel som plattform för att utveckla system som är helt anpassade till verksamhetens förutsättningar och behov.

Historik

Första versionen av Excel släpptes 1985 för Mac och den första Windows-versionen kom i november 1987. Programmeringsspråket VBA fanns med i Excel för första gången 1993 och ger användare möjlighet att automatisera återkommande moment genom att spela in makron eller skriva makron själv i VBA. 1995 släpptes den första versionen av Microsoft Office där Excel sedan dess varit en integrerad del.

Nya versioner av programmet har kommit ca vartannat till vart tredje år och de vanligaste versionerna för PC idag är Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016 och Excel 2019 samt Excel för Office 365 med kontinuerliga uppdateringar.

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig