Funktionen AVRUNDA i Excel

Funktionen AVRUNDA i Excel används för att avrunda ett tal till ett specificerat antal decimaler. Den är ett viktigt verktyg för att justera numeriska värden till önskad precision, vilket är särskilt användbart i finansiella beräkningar, rapportering och när man hanterar data som kräver en viss grad av noggrannhet.

Syntaxen för AVRUNDA-formeln är:

AVRUNDA(tal; antal_decimaler)
  • tal: Det tal du vill avrunda.
  • antal_decimaler: Antalet decimaler du vill att talet ska avrundas till. Om detta värde är 0 avrundas talet till närmaste heltal. Ett negativt värde för antal_decimaler avrundar talet till tiotal, hundratal, osv.

Funktionen AVRUNDA följer standardreglerna för avrundning:

  • Om siffran i den första utelämnade decimalen är 5 eller högre, avrundas talet uppåt.
  • Om siffran är mindre än 5, avrundas talet nedåt.

Här är några exempel på användning av AVRUNDA:

  • AVRUNDA(2,549; 2) returnerar 2,55 eftersom den tredje decimalen (9) är högre än 5, vilket leder till en uppåtrundning av den andra decimalen.
  • AVRUNDA(2,541; 2) returnerar 2,54 eftersom den tredje decimalen (1) är lägre än 5, vilket leder till en nedåtrundning.
  • AVRUNDA(123,456; -1) returnerar 120 eftersom det avrundas till närmaste tiotal.

AVRUNDA är en av de mest grundläggande och ofta använda avrundningsfunktionerna i Excel och är avgörande för att upprätthålla precisionen i beräkningar och presentationer av numeriska data.

Lär dig mer om denna funktion samt andra formler i Excel på vår utbildning Excel Grundkurs.

Med vänliga hälsningar,
Excelspecialisten


Läs mer om våra Excelkurser

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig