SEKVENS

Skapa en lista med löpande numrering

Att skapa en lista med löpande numrering har givetvis gått utmärkt i tidigare versioner av Excel, men aldrig tidigare har det varit så enkelt som med hjälp av den nya funktionen SEKVENS (SEQUENCE).

Funktionen returnerar en kolumn, rad eller matris med värden i en sekvens, utifrån dina argument i din formel. Du kan ange antalet kolumner och/eller rader som ska fyllas, första värdet och stegvis ökning av varje efterföljande värde.

Syntaxen för funktionen är: =SEKVENS(rader;[kolumner];[start];[steg])

Om vi exempelvis endast skriver =SEKVENS(10) i en cell, returneras en sekventiell lista i en kolumn, med värden från 1 till 10. Om vi istället vill ha en matris omfattande tio rader och tre kolumner, med värden från 0 och en stegvis ökning med 10, kan vi skriva =SEKVENS(10;3;0;10) 

Det kommer att resultera i nedanstående matris.

Funktionen ”spiller” ut i det antal rader och kolumner du definierat i din formel, nedåt och till höger.

Syntaxen för funktionen SEKVENS: =SEKVENS(rader;[kolumner];[start];[steg])

Rader: Antalet rader som ska returneras (Krävs)

Kolumner: Antalet kolumner som ska returneras (Krävs)

Start: Det första värdet i sekvensen (Valfri)

Steg: Stegvis ökning av varje efterföljande värde i matrisen. (Valfri)

För saknade argument anges som standard 1.

SEKVENS-funktionen returnerar en matris som kommer att ”spilla” om det är det slutliga resultatet av en formel. Det innebär att Excel dynamiskt kommer att skapa rätt storlek på matrisområdet när du trycker på RETUR. Om din data finns i en Exceltabell ändras storleken på matrisen automatiskt när du lägger till eller tar bort data i tabellen. Här kan du läsa mer om dynamiska funktioner och spill.

 

Med vänliga hälsningar,
Excelspecialisten


Läs mer om våra Excelkurser

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig