Funktionen SORTERA (SORT)

Sortera utan att förändra din grunddata

I tidigare versioner av Excel har du kunnat sortera din data på olika sätt och när du gjort det har din grunddata sorterats om på det sätt du angivit. Tack vara den nya funktionen SORTERA (SORT)  kan man nu göra det utan att förändra grunddata, med hjälp av en formel. Syntaxen för funktionen är:

=SORTERA(matris;[sortera_index];[sorteringsordning];[efter_kol])

Om vi exempelvis vill sortera tabellen nedan i stigande ordning utifrån värden i kolumn B, kan vi ställa oss i en cell och skriva:

=SORTERA(B3:D15).

Det kommer att sortera ingående värden utan att påverka vår grunddata.

 

Om vi istället vill anpassa vår sortering så att den sorterar samma datamängd i stigande ordning utifrån värden i andra kolumnen, kan vi ställa oss i en cell och skriva:

=SORTERA(B3:D15;2;1;FALSKT)

 

SORTERA-funktionen har följande syntax:

=SORTERA(matris;[sortera_index];[sorteringsordning];[efter_kol])

matris:
Intervallet eller matrisen du vill sortera

sortera_index: 
Ett tal som anger raden eller kolumnen att sortera efter.

sorteringsordning: 
Ett tal som anger önskad sorteringsordning. 1 för stigande ordning (standard), -1 för fallande ordning.

efter_kol: 
Ett logiskt värde som anger den önskade sorteringsriktningen. FALSKT för att sortera efter rad (standard), SANT för att sortera efter kolumn.

 

Med vänliga hälsningar,
Excelspecialisten


Läs mer om våra Excelkurser

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig