Snabba upp ”tröga” Excelark

När vi arbetar i Excel måste programmet hålla reda på en hel del information om cellerna, inte bara deras innehåll utan även dess färg, typsnitt och liknande format.
Om cellerna är likadana är det lätt för Excel att komma ihåg inställningarna. Men ju fler inställningar vi gör på olika ark och olika celler, desto tyngre blir arbetet för Excel.
I stora arbetsböcker kan arbetet därför gå påfallande trögt, även om vi tycker att det inte är särskilt stora beräkningar som görs.

Tycker du att din arbetsbok är trög, gör då en kopia och rensa bort all formatering och se om Excel arbetar snabbare då. Om så är fallet, kan det vara intressant att se över de format som används och göra inställningar över större områden snarare än en cell i taget.

Med vänliga hälsningar,
Excelspecialisten


Läs mer om våra Excelkurser

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig