SLUMPMATRIS (RANDARRAY)

Skapa en mängd testdata snabbt och enkelt

I tidigare versioner av Excel har du kunnat skapa testdata med till exempel funktionerna SLUMP eller SLUMP.MELLAN i en cell, och sedan behövt autofylla din formel till samtliga celler som ditt område med testdata ska omfatta.

Med den nya funktionen SLUMPMATRIS (RANDARRAY) kan man nu istället göra det på ett mycket snabbare och effektivare sätt. Funktionen returnerar en matris med slumptal. Du kan ange antalet rader och kolumner som ska fyllas, lägsta och högsta värden samt om du vill returnera heltal eller decimalvärden.

Syntaxen för funktionen är:
=SLUMPMATRIS([rader];[kolumner];[min];[max];[heltal])

Om vi endast skriver =SLUMPMATRIS i en cell, returneras ett slumpmässigt värde mellan 0 och 1, vilket är det som returneras som standard med funktionen. Detta är identiskt med resultatet av funktionen SLUMP.

Den stora fördelen med funktionen SLUMPMATRIS, till skillnad från tidigare liknande funktioner är att vi enkelt kan skapa en hel matris med värden.

Om vi exempelvis vill ha en matris omfattande tio rader och tre kolumner med värden mellan 0 och 500 där samtliga värden är heltal, kan vi skriva =SLUMPMATRIS(10;3;0;500;SANT)
Det kommer att resultera i nedanstående matris.

Funktionen ”spiller” ut i det område du definierat i din formel, nedåt och till höger, och du behöver inte själv autofylla längre. Varje gång som ditt blad uppdateras, genom exempelvis användandet av tangenten F9, kommer dina slumpvärden att uppdateras till nya värden.

Syntaxen för funktionen SLUMPMATRIS:
=SLUMPMATRIS([rader];[kolumner];[min];[max];[heltal])

Rader:
Antalet rader som ska returneras. (Valfri)

Kolumner:
Antalet kolumner som ska returneras. (Valfri)

Min:
Det lägsta värdet som ska returneras. (Valfri)

Max:
Det högsta värdet som ska returneras. (Valfri)

Heltal:
Anger om du vill ha heltal eller decimaltal. (Valfri) SANT för heltal, FALSKT för decimaltal.

  • Om du inte anger ett rad- eller kolumnargument, returnerar SLUMPMATRIS endast ett värde mellan 0 och 1.
  • Om du inte anger ett argument för minsta eller högsta värde, anges 0 respektive 1 som standard av SLUMPMATRIS.
  • Argumentet för minsta tal måste vara mindre än det maximala talet, annars returnerar SLUMPMATRIS felet #VÄRDFEL!
  • Om du inte anger ett argument för heltal används värdet FALSKT, d.v.s. decimalvärde, som standard för SLUMPMATRIS.
  • SLUMPMATRIS-funktionen returnerar en matris som kommer spilla om det är det slutliga resultatet av en formel. Det innebär att Excel dynamiskt kommer att skapa rätt storlek på matrisområdet när du trycker på RETUR. Om dina understödjande data finns i en Excel-tabell ändras storleken på matrisen automatiskt när du lägger till eller tar bort data från matrisområdet om du använder strukturerande referenser.
  • SLUMPMATRIS skiljer sig från funktionen SLUMP i den meningen att SLUMP inte skapar en matris, utan måste kopieras till hela det avsedda området.
  • En matris kan ses som en rad med värden, som en kolumn med värden eller som en kombination av rader och kolumner med värden.
  • Excel har begränsat stöd för dynamiska matriser mellan arbetsböcker och stöds endast när båda arbetsböckerna är öppna. Om du stänger källarbetsboken får du ett #REF!- meddelande för länkade dynamiska matrisformler när de uppdateras.

 

Med vänliga hälsningar,
Excelspecialisten


Läs mer om våra Excelkurser

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig