Funktionen UNIK (UNIQUE)

Skapa en lista med unika värden med hjälp av en formel

I tidigare versioner av Excel fick man göra på följande sätt för att få ut en lista med unika värden utan att förvanska grunddata:

  • Kopiera den data man ville hämta unika värden från och klistra in på ny plats.
  • Markera den kopierade datamängden och sedan använda sig av funktionen ”Ta bort dubbletter”.

Tack vare den nya funktionen UNIK (UNIQUE) kan man nu göra exakt samma sak med en formel. Syntaxen för funktionen är: =UNIK(matris;[by_col];[exactly_once])

Om vi exempelvis vill hämta unika värden från kolumn C nedan, kan vi ställa oss en cell och skriva: =UNIK(C3:C15). Det kommer ge oss en lista med unika värden/rader, utan att påverka vår grunddata. Dessutom kommer vår unika lista att uppdateras när grunddatan förändras.

 

Om vi istället vill hämta unika värden från en matris, exempelvis kolumn B och C nedan, kan vi ställa oss i en cell och skriva: =UNIK(B3:C15) eller =UNIK(B3:C15;FALSKT;FALSKT). Det kommer ge oss en lista med unika värden/rader utan att påverka grunddata.

 

Unik-funktionen har följande syntax= =UNIK(matris;[by_col];[exactly_once])

De olika argumenten är:

matris: Området eller matrisen du vill hämta unika värden från.

by_col: FALSKT= Jämför raderna med varandra och returnera de unika raderna. SANT= Jämför kolumnerna med varandra och returnera de unika kolumnerna. Om du utelämnar detta argument blir det FALSKT som standard.

exactly_once: FALSKT= Returnerar alla distinkta rader eller kolumner från matrisen. SANT= Returnerar rader eller kolumner som förekommer exakt en gång i matrisen. Om du utelämnar detta argument blir det FALSKT som standard.

Tips!
Om du vill skapa en sorterad lista med unika poster kan du kombinera funktionerna UNIK och SORTERA.

Med vänliga hälsningar,
Excelspecialisten


Läs mer om våra Excelkurser

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig