Excel & integrationer

Ett av de största användningsområdena för Excel är analys av data som kommer från olika system i organisationen, t.ex. ekonomisystem, lönesystem och CRM-system. De flesta företag och organisationer har ofta flera olika system som är kritiska för verksamheten och som hanterar allt från ekonomi, planering, personal och löner till produkter eller kunder. Det kan vara så att man vill sammanställa rapporter som baseras på data från flera av dessa system.

Det är vanligt att systemen har funktioner för att exportera data eller ta ut rapporter i textfiler eller Excelfiler. Däremot är det inte alltid att den information man kan få ut presenteras på ett sätt som gör att den går att använda på ett enkelt sätt i Excel utan mycket manuell handpåläggning.

Integration på rätt sätt

Det vanligaste sättet att hantera detta är att man kopierar och klistrar data mellan olika dokument eller kalkylblad alternativt att man exporterar ut informationen till en standardrapport i t.ex. Excel som inte till fullo uppfyller de behov man har. Att kopiera och klistra information är inte bara tidsödande utan även en stor felkälla som kan vara svår att felsöka. Om man istället exporterar data så kan man sällan påverka formatet eller det exakta sökresultatet man får ut.

Automatisera dataimporter och sluta klipp och klistra

För att säkerställa att man arbetar så effektivt som möjligt och samtidigt eliminera felkällor så kan man istället bygga ett automatiserat verktyg som antingen direkt hämtar från andra systems datalager eller importerar data från exportfiler som systemen skapar. Genom att skapa en automatiserad rutin så ser man till att kvalitetssäkra detta arbete. Man ser till att data hämtas och bearbetas på samma sätt varje gång. Det går även att styra andra parametrar som t.ex. när man skall hämta data från ett system. I vissa fall vill man hämta data i realtid för att få maximala uppföljningsmöjligheter eller vid vissa bestämda tidsintervaller för att inte belasta verksamhetskritiska system i onödan.

En integration kan göras på flera olika sätt, t.ex. genom att låta Excel via VBA-kod (makro) läsa data från filer och databaser, att sammanställda data från olika källor direkt i en databas eller genom att jobba med Power Query och Power Pivot. Här kan du läsa mer om Excel och databaser och om Business Intelligence i Excel med Power Pivot och Power Query.

Vi hjälper er!

Excelspecialisten har sedan 1993 skapat applikationer i Excel som hanterar data från externa system. Några vanliga integrationer är uppdatering av lönesystem från vårt tidsrapporteringssystem XLTime, projektplanering som hämtar data från CRM-systemet, budgetprogram som uppdaterar affärssystemet samt rena Excelrapporter som hämtar data ur affärssystemet och sammanställer information i olika analyser, diagram, koncernrapporter etc.

Ett axplock av system vi integrerat mot

Visma, Agresso, Patrawin, Vemas, Google Analytics, QlikView, Mailchimp, Jeeves, M3, Microsoft Dynamics AX (Axapta), Movex, 24SevenOffice, Quinyx, Winbas, Monitor, SolidWorks, Agda, BCM, Briljant, Concorde, FastNet, Fenistra, FortNox, Frango, Hansa, Hero, Hogia, Huldt & Lillevik, IFS, LandLord, Navision, Personec S, PMI, Prolån, Pyramid, Raindance, Repab, SAP, Scala, Softone, SPCS, Svensk Lön, Tidomat, TimeEdit, XOR

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig