Funktionen PRODUKTSUMMA i Excel

Formeln PRODUKTSUMMA i Excel är en kraftfull funktion som multiplicerar motsvarande komponenter i de angivna matriserna och sedan summerar dessa produkter. Den används ofta för att utföra mer komplexa beräkningar som inbegriper att multiplicera och sedan summera olika serier av värden, vilket gör den mycket användbar i finansiella, statistiska, eller tekniska analysapplikationer.

Syntaxen för PRODUKTSUMMA-formeln är:

PRODUKTSUMMA(matris1; matris2; [matris3]; ...)
  • matris1, matris2, [matris3], …: De matriser eller områden vars motsvarande element ska multipliceras med varandra. Efter att dessa produkter har beräknats summeras de för att ge det slutliga resultatet. Varje matris måste ha samma dimensioner.

Denna funktion är särskilt användbar när du arbetar med data som kräver korsvis multiplikation av två eller flera serier av värden följt av en summering av dessa produkter. Till exempel, om du har två serier av värden i två kolumner (säg A1:A4 och B1:B4) och du vill multiplicera varje motsvarande par av värden med varandra och sedan summera alla dessa produkter, skulle du använda PRODUKTSUMMA på följande sätt:

PRODUKTSUMMA(A1:A4; B1:B4)

Om A1:A4 innehåller [1, 2, 3, 4] och B1:B4 innehåller [5, 6, 7, 8], multiplicerar PRODUKTSUMMA först 15, sedan 26, 37, och 48, och summerar sedan dessa produkter för att ge det totala resultatet.

PRODUKTSUMMA kan hantera flera matriser (mer än två), och det ger en betydande flexibilitet för att utföra beräkningar som annars skulle kräva mer komplexa och omständliga formler eller flera steg av beräkningar. Den kan också användas i situationer där viktade summer behövs, till exempel i beräkning av viktat genomsnitt eller andra statistiska mått.

Lär dig mer om denna funktion samt andra formler i Excel på vår utbildning Excel Grundkurs.

Med vänliga hälsningar,
Excelspecialisten


Läs mer om våra Excelkurser

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig