Kommentarer i komplexa formler

Tillhör du dem som skapar så komplexa formler, att de nästan är omöjliga att förstå veckan efter när du vill uppdatera dem?
Underlätta då för dig själv genom att skriva in kommentarer i dina formler.

Ett sätt att göra detta på, är att använda den mindre vanliga funktionen N.
I Excelhjälpen kan man läsa följande om funktionen:
Konverterar tal som inte är tal till tal, datum till serienummer, SANT till 1 och allt annat till 0.

Det betyder att texter kommer att få värdet 0.

Om du t.ex. skriver formeln =SUMMA(25+75;N(”Min kommentar”)) så visas värdet 100 i cellen.
Detta kommer m.a.o. inte att påverka formelns resultat, men det kan fungera som värdefull information vid uppdatering av formeln.

I Excel 2003 får en formel innehålla som mest 1024 tecken, men fr.o.m. Excel 2007 kan man använda hela 8192 tecken.

Med vänliga hälsningar,
Excelspecialisten


Läs mer om våra Excelkurser

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig