Dynamiska dropdowns

På fliken Data hittar vi funktionen Dataverifiering där vi bland annat kan lägga in dropdowns i celler. Vi får ofta frågan hur man kan filtrera en dropdown baserat på val som är gjorda i en annan dropdown. Tidigare har detta varit ganska knepigt att få till, men tack vare nya funktioner i Microsoft 365 så kan vi nu med ganska få grepp skapa sådan dynamisk funktionalitet. De nya funktionerna kan returnera mer än ett värde som fylls nedåt, vilket kallas för spill.

I detta exempel ska vi skapa två dropdowns. Den första låter oss välja kontor och den andra låter oss välja personal baserat på vilket kontor som är valt.

Först vill vi få fram alla unika kontor från vår lista. Det gör vi med hjälp av funktionen UNIK, som returnerar alla unika värden från ett område. I cell E8 skriver vi:
=UNIK(Tabell1[Kontor])
Resultatet blir två poster, Stockholm och Göteborg, som fylls dynamiskt nedåt. Det är detta dynamiska område som vi baserar vårt indataområde på i vår översta dropdown.

I cell B2 skapar vi en dropdown för val av kontor genom att gå in under Dataverifiering, välja Lista under fältet Tillåt och referera till =$E$8# under Källa. Det är nummertecknet (#) som berättar för Excel att det finns spill under cellreferensen. I vår dropdown väljer vi alternativet Stockholm.

Nu vill vi fortsätta med att lista all personal som tillhör det kontor som vi valt i vår första dropdown, dvs. Stockholm. I cell G8 har vi använt funktionen FILTER och angett att kontor ska vara detsamma som valet i cell B2:
=FILTER(Tabell1[Personal];Tabell1[Kontor]=B2)

I listan över personal visas nu endast de som arbetar i Stockholm. Vår filtrerade personallista kan nu utgöra indata till nästa dropdown på motsvarande sätt som ovan. Gå in under Dataverifiering, välj Lista under fältet Tillåt och referera till =$F$8# under Källa.

Med vänliga hälsningar,
Excelspecialisten


Läs mer om våra Excelkurser

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig