Arbeta med tabeller i Excel

I Excel finns en mycket användbar funktion som kallas Tabell / Tabeller.
Fördelarna med använda tabeller, är att Excel då behandlar dataområden som en tabell vilket ger mycket funktionalitet för att hantera och analysera data under arbetets gång, exempelvis ger de oss möjligheten att:

  • Lägga till en Summarad  (Alternativt: Antal, Medel, Max m.fl.)
  • Filtrera tabellkolumner
  • Använda tabellformatering för att t.ex. ge varannan rad olika färg. (Typ ”Pyjamaspapper”)
  • Automatisk utökning av tabellen, när man skriver in nya poster sist i listan eller i först lediga kolumn till höger.

Formatera som tabell i Excel

Ställ dig i ditt dataområde – Gå till menyfliken Infoga – Klicka på knappen Tabell. (Ctrl+T).
En dialog visas då med det hela ditt dataområde förvalt, som du här kan ändra om du skulle vilja,
tillsammans med en fråga om det valda området/tabellen innehåller rubriker. Finns det rubriker med så skall rutan vara ikryssad.

 

Anpassa Exceltabeller

När tabellen har skapats visas en ny menyflik, Tabellverktyg – Design, när du har någon cell i din tabell markerad

Här kan du utföra alla ändringar på din tabell, som exempelvis:

  • Namnge din tabell samt ändra dess storlek
  • Tilldela tabellformat och ändra tabellformats-alternativ
  • Lägga till Summarad
  • Konvertera tillbaka till ett vanligt område

Detta är endast några av en mängd användbara funktioner som finns att tillgå.

 

Använda tabeller i Excelformler

Genom att använda tabellreferenser när du skapar formler som skall hämta värden från en tabell, så blir arbetet med tabelldata betydligt enklare och mer intuitivt.
En av de största fördelarna med strukturerade tabellreferenser. är att då ett eller flera tabelldataområden förändras behöver man inte skriva om formler när rader och kolumner läggs till och tas bort i en tabell, utan strukturerade referenser justeras automatiskt.

Exempel:
Formeln =SUMMA(TabellX[KolumnY]) summerar alla värden i KolumnY i TabellX. Lägger
man dessutom till nya rader kommer dessa automatiskt med utan att man behöver
ändra i formeln.


Konvertera till dataområde

Vill man inte längre att informationen skall presenteras i form av en tabell kan du välja att konvertera den till ett vanligt dataområde igen. Detta gör du i menyn Tabellverktyg-Design. Väl du konverterar tillbaka har du också möjligheten att behålla tabellformatet på ditt nya område.

Läs mer om Exceltabeller

Översikt över Excel-tabeller
Skapa eller ta bort en Excel-tabell i ett kalkylblad
Skapa, redigera eller ta bort en beräknad kolumn i en Excel-tabell
Använda strukturerade referenser med Excel-tabeller

Med vänliga hälsningar,
Excelspecialisten


Läs mer om våra Excelkurser

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig