Våra Excellösningar

Excelspecialisten driver 200-300 olika kundprojekt varje år där vi levererar lösningar i Excel. Den samlade kompetensen och erfarenheten från dessa projekt återanvänder vi i liknande uppdrag inom samma bransch eller för samma typ av verktyg. Förutom en djup verksamhetsförståelse får du som kund en minskad utvecklingskostnad samt kortare leveranstid.

Tidrapportering med XLTime

Excelspecialisten erbjuder en webbaserad produkt för tidrapportering: XLTime. I XLTime kan användaren rapportera tid på projekt och aktiviteter. Systemet hanterar frånvaro, övertid och reseersättningar samt håller koll på saldon för t.ex. flex och komptid. Genom programmets attestfunktion får ni full kontroll på inrapporterade tider och vad som sedan exporteras över som underlag till löneprogrammet. XLTime kan integreras med de flesta lönesystem på marknaden.

Import av SIE-filer till Excel

Vill du kunna analysera redovisningsdata i Excel? Att läsa en fil i SIE-format är inte så lätt. Med hjälp av vårt verktyg för inläsning av SIE-filer kan du överföra redovisningsdata till Excel på ett strukturerat och enkelt sätt. Beroende på behovet av detaljeringsgrad kan du välja mellan att överföra endast periodsaldon eller data ända ned till transaktionsnivå. Skapa sedan rapporter eller analysera enskilda transaktioner direkt i Excel.

Vad är en SIE-fil?

SIE-formatet är en öppen standard framtagen för att enkelt kunna flytta redovisningsdata mellan olika programvaror oavsett från vilken programvaruleverantör som programmet kommer ifrån. Läs mer om SIE-formaten på SIE-gruppens hemsida www.sie.se

Fler exempel på Excelverktyg

Nedan finns en exempel på olika typer av lösningar som vi har djup erfarenhet av. Våra konsulter kan självklart berätta mer och ge alla detaljerna. Exempel på kunder och projekt vi arbetar/arbetat med hittar ni under referenser.

 • Beslutsstöd i Excel – KPI, styrelserapporter, målstyrning, Power BI
 • Ekonomisk uppföljning och planering i Excel – Budgetering, prognostisering, bokslutsrapportering
 • Projektplanering och projektstyrning i Excel – Ganttscheman, portföljhantering
 • Grafiska gränssnitt och rapporter i Excel
 • Försäljningsstöd i Excel – Offertkalkyler, kundsegmentering, ordersystem
 • Avtals- och registerhantering i Excel – Avtalssystem, kundregister, garantibevakning

Användbara Excelmallar

Vill ni inte utveckla ett större system utan bara letar efter en Excelmodell som löser just ert specifika behov? Vi erbjuder även rena mallar i Excel, anpassade efter kundens grafiska profil. Exempel på mallar:

 • Enklare budgetering i Excel
 • Reseräkning i Excel
 • Rumsbokning i Excel
 • Budgetuppföljning i Excel
 • Resultatuppföljning i Excel
 • Likviditetsuppföljning i Excel
 • Anställningsformulär i Excel
 • Diplom i Excel
 • Körjournal i Excel

Vi har även speglat låsta pdf-filer/formulär i Excel för att underlätta inmatning och kunna läsa data ur formulären med automatik.

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig