Excel & Power BI

Business Intelligence (BI) handlar om att ge rätt person rätt information vid rätt tillfälle. På svenska kallas det beslutsstöd och innefattar bl.a. rapporter, visualiseringar och nyckeltal som stödjer organisationen inför både små och stora beslut.

Excelspecialisten jobbar med beslutsstöd i både Excel och Power BI. Vi tar fram en lösning utifrån kundens behov, oavsett om det är ett enklare verktyg som ska användas av ett fåtal personer eller en Enterprise-lösning för hela organisationen.

Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna med beslutsstöd med Excel och Power BI.

Beslutsstöd med Power BI

Power BI är en molnbaserad beslutsstödstjänst från Microsoft med fokus på visuella, interaktiva och kraftfulla rapporter och dashboards. Med Power BI kan ditt företag enkelt komma igång med ett beslutsstöd utan en alltför stor investering i tid och pengar. Lösningen kan sedan skalas upp efterhand när ert behov ändras.

I Power BI finns bra stöd för att dela och samarbeta kring de rapporter man skapar. För att göra det behöver man endast en webbläsare eller en mobilapp. Förutom att det är en molntjänst skiljer sig Power BI också från Excel med funktioner så som instrumentpaneler/dashboards, automatiska schemalagda datauppdateringar, behörighetsstyrning, rapportprenumerationer via e-post, aviseringar vid överskridna gränsvärden och kundanpassade visualiseringar.

Här nedanför ser du ett exempel på hur en rapport i Power BI kan se ut.

Power BI

Lär dig mer om Power BI på powerbi.com.

Så här kan vi hjälpa er med Power BI

Vi kan hjälpa er att sätta upp en lösning i Power BI från idé till färdig lösning, eller supporta er verksamhet med punktinsatser vid behov. Tjänster som Excelspecialisten erbjuder inom Power BI är bl.a. följande:

 • Rådgivning om hur ni bäst kommer igång med Power BI.
 • Support och underhåll av befintliga Power BI-lösningar.
 • Åtkomst till data och analys av datakällor. Vi hjälper er att koppla Power BI mot ert affärssystem, Excelfiler, lönesystem och andra typer av källor.
 • Utveckling av datalager. Idag är det vanligt att man skapar en lösning med Microsoft Azure som grund. Har ni inget sådant idag så hjälper vi er att sätta upp detta.
 • Utveckling av rapporter och dashboards i Power BI och publicering av rapporter i Power BI-tjänsten, på Sharepoint Online eller inbäddat på en webbsida.
 • Utbildning av era medarbetare så att ni själva kan utveckla och underhålla er BI-lösning i Power BI.

Licenser

Ni kan arbeta kostnadsfritt med Power BI genom att använda Power BI Desktop, men för att kunna jobba med Power BI fullt ut och få fullständiga datauppdaterings- och samarbetsfunktioner behövs Power BI Pro. Vill ni veta vilken version som passar era behov så kan ni läsa mer om Microsofts licensmodeller för Power BI här eller kontakta oss så hjälper vi er.

Beslutsstöd i Excel

Excel är en vanlig datakälla till Power BI, men är också i sig självt det mest använda verktyget för att bearbeta och analysera olika typer av data och skapa beslutsunderlag. Utbudet av funktioner i Excel fortsätter att växa. Verktygen nedan är alla en del av Excel med varsin dedikerad uppgift att lösa.

Hämta och transformera data med Power Query

Power Query är ett riktigt bra verktyg för att hämta externa data från en rad olika datakällor, t.ex. databaser, filer eller webbplatser. I Power Query definieras även hur data ska transformeras samt logiska regler för att ”tvätta” data. Tillsammans utgör detta grunden för en bra datastruktur och kvalitet. Power Query är inbyggt i senare versioner av Excel och har fått namnet ”Hämta och transformera data” (hittas under fliken ”Data”).

Datamodellera med Power Pivot

Power Pivot kan man likna med en speciell sorts databas inuti Excel för mycket effektiv lagring av data som t.ex. kommer från en Power Query-import. Jämfört med lagring av data i ett Excelblad klarar Power Pivot av ett obegränsat antal rader där data komprimeras ner till ca en tiondel av storleken samtidigt som prestandan är överlägsen. Det finns också möjlighet att definiera KPI:er och hierarkier samt bygga avancerade uträkningar med frågespråket DAX (Data Analysis Expressions).

Rapporter skapas som man är van vid i Excel, dvs. genom pivottabeller, pivotdiagram, utsnitt (slicers) och tidslinjer. Skillnaden är att rapporterna är kopplade mot Power Pivot-datamodellen istället för exempelvis en tabell på ett Excelblad.

Visualisera med 3D-karta

Med 3D-kartan kan du visualisera och animera data i geografiska rapporter. Rapporterna illustreras kartvy med möjlighet att skapa scener över hur utvecklingen varit över tid. I senare versioner av Excel är detta en inbyggd funktion som du hittar under fliken ”Infoga” och gruppen ”Rundturer”.

Excel eller Power BI – vad ska jag välja?

Svaret på den frågan är båda. Excel och Power BI har starka integrationer sinsemellan och man behöver nödvändigtvis inte välja det ena framför det andra. Ofta har man flera användarbehov på ett företag och man kan då göra valet utefter den rådande situationen.

Excel är en fördel i följande fall:

 • Ni vill använda Excels inbyggda funktioner och formler i era rapporter.
 • Ni är ett fåtal användare som inte har behov av behörighetsstyrning/åtkomstkontroll, alternativt kan lösa detta på annat sätt genom t.ex. Teams eller annan behörighetsstruktur.
 • Ni har inte behov av att i större omfattning arbeta med rapporter tillsammans.
 • Ni vill använda Excel för att komma åt rapporterna.

Power BI är en fördel i följande fall:

 • Ni vill komma åt rapporter och kunna göra analyser när som helst och var som helst, från surfplatta, mobil eller dator.
 • Ni vill ha automatiserade processer och minimera manuellt administrativt arbete.
 • Ni är flera användare där ni vill dela och distribuera rapporter emellan er.
 • Ni har behov av behörighetsstyrning där vissa användare endast få se ”sin” data i rapporterna.
 • Ni vill kunna få push-meddelanden regelbundet eller när data överskrider vissa gränsvärden.

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig