Antal dagar och sista dagen i månaden

Ibland behöver man räkna ut antal dagar i månaden eller hitta sista dagen i en månad. För att göra detta måste man till att börja med veta lite grann om hur Excel beräknar datum.

Datumhantering i Excel

Bakom varje datum finns ett heltal som är antal dagar från det datum då Excel beräknar datum nämligen dag 1 år 1900. Skriver du in datum innan denna dag kan inte Excel tolka det som ett datum. Skriver du in en 1:a och formaterar det som ett tal så visas således datumet 1900-01-01. Med hjälp av detta sätt att hantera datum blir det meningsfullt att subtrahera två datum. Man får helt enkelt fram det antal dagar som skiljer dem.

Räkna ut sista dagen i månaden

För att ta reda på sista dagen i en vald månad tar du första dagen i påföljande månad och drar bort en dag.

Exempel: Cell A1 innehåller det år som du vill undersöka. Cell B1 innehåller den månad som du vill undersöka.

Formeln för att ta fram antal dagar i månaden blir då:
=DAG(DATUM(A1;B1+1;1)-1)

Obs! Om man gör beräkningar på datum brukar Excel tro att man vill ha ut ett ett nytt datum så glöm inte att formatera formelcellen som ”Allmänt” eller ett tal.

Med vänliga hälsningar,
Excelspecialisten


Läs mer om våra Excelkurser

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig