Visual Studio Tools for Office

Visual Studio Tools for Office (VSTO) är en uppsättning utvecklingsverktyg för Microsoft Visual Studio som gör att man kan göra mer kraftfulla lösningar i Excel och Microsoft Office-miljö är om man bara använder sig av ren VBA-programmering.

Nyttja kraften i Excel tillsammans med .Net-programmering

Den stora fördelen med VSTO är att man har tillgång till hela Microsoft .Net Framework. Detta innebär att man har möjlighet att skapa väldigt kraftfulla verktyg som inte är begränsade av Excels egna gränser utan kan utökas med ytterligare funktionalitet. Man kan med hjälp av detta skapa allt från enkla tillägg inuti Office till avancerade databasstyrda modeller.

Med VSTO är man inte längre bunden till att utveckla automatiserad funktionalitet för Excel med inspelade makron eller egenutvecklad funktionalitet i Visual Basic for Applications (VBA). VBA är sedan många år ett utvecklingsspråk som inte längre utvecklas framåt av Microsoft. När man utvecklar en VSTO-applikation så använder man istället någon av de programmeringsspråk som är kompatibla med Microsoft .Net Framework som t.ex. C# eller VB.Net.

Kundanpassade system med Excel som gränssnitt

Med hjälp av VSTO finns i princip obegränsade möjligheter att jobba med Excel som gränssnitt och skapa egenutvecklade funktioner i bakgrunden. Man kan enkelt jobba med egna ribbonmenyer, vilket gör att användaren känner igen sig och verktyget upplevs som en integrerad del av Excel. Slutanvändaren av det verktyg som är skapat med VSTO märker ingen skillnad mot ett verktyg skapat med t.ex. VBA-kod utan öppnar helt enkelt en vanlig Excelfil.

Ett exempel på ett kundprojekt där vi har jobbat med en VSTO-lösning är för en kund inom VVS-branschen. Där har vi tagit fram ett verktyg för att stötta kunden i prisförhandlingar gentemot sina storkunder. Verktyget är integrerat mot affärssystemet M3 och hanterar ett mycket stort antal artiklar, revisioner av prisförhandlingar, prislistor och kundinformation.

 

 

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig