Funktionen JÄMN i Excel

Funktionen JÄMN i Excel avrundar ett tal uppåt till närmaste jämna heltal. Detta innebär att funktionen justerar ett tal (uppåt eller nedåt) till det närmaste hela talet som är jämnt. Det är en användbar funktion när man behöver standardisera tal till jämna värden, till exempel i vissa typer av statistiska, tekniska eller finansiella beräkningar där jämnhet är en fördel eller ett krav.

Syntaxen för JÄMN-formeln är:

MN(tal)
  • tal: Det tal du vill avrunda till närmaste jämna heltal.

Funktionen behandlar positiva och negativa tal lite olika:

  • För positiva tal avrundas talet uppåt till det närmaste jämna heltalet.
  • För negativa tal avrundas talet nedåt till det närmaste jämna heltalet.

Här är några exempel på hur JÄMN fungerar:

  • Använda JÄMN(3) skulle returnera 4 eftersom 4 är det närmaste jämna heltalet som är större än 3.
  • Använda JÄMN(2,5) skulle också returnera 4 eftersom funktionen avrundar uppåt till närmaste större jämna heltalet.
  • Använda JÄMN(-1) skulle returnera -2 eftersom -2 är det närmaste jämna heltalet som är mindre än -1.

JÄMN-funktionen kan vara särskilt användbar i situationer där du behöver se till att ett tal är jämnt för att uppfylla vissa beräkningskriterier eller standarder, till exempel när du arbetar med enheter som endast kan hantera jämna antal.

Lär dig mer om denna funktion samt andra formler i Excel på vår utbildning Excel Grundkurs.

Med vänliga hälsningar,
Excelspecialisten


Läs mer om våra Excelkurser

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig