Bladvy (Sheet View)

När man är flera som arbetar tillsammans i en delad Excelfil i Microsoft 365, så vill man se sina kollegors ändringar direkt. Men man vill kanske också kunna sortera och filtrera i tabeller utan att det påverkar hur andra ser filen. Detta kan man lösa genom att använda sig av en Bladvy.

Vi har den här data som utgångspunkt:

Du vill filtrera tabellen och bara visa produktgruppen Frukt, men vill inte att de andra användarnas lista ska filtreras. Du skapar då en ny vy genom att klicka på menyfliken ”Visa” och sedan på ”Ny”.

 

Byt namn på den nya vyn så att namnet speglar vad som kommer att visas d.v.s. ”Tillfällig vy” byts ut mot ”Frukt”. Klicka på ”Behåll” för att spara din vy.

 

Att man nu arbetar i filen via en vy indikeras genom att rad- och kolumnrubriker är svarta och att bladfliken fått en ögonsymbol.

 

En mycket smart funktion är att de olika vyerna som skapats finns åtkomliga även via autofilter i tabellen.

 

Med vänliga hälsningar,
Excelspecialisten


Läs mer om våra Excelkurser

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig