Talformat: Arbeta med kkr och Mkr i Excel

Att lägga till enheten kr i en cell är enkelt, men hur får vi Excel att visa tal i kkr eller Mkr? I detta Exceltips går vi igenom hur man kan formatera ett tal på olika sätt med anpassade talformat, för att t.ex. kunna visa värden i miljoner kronor eller i tusental utan att behöva ändra själva talet.

I bilden ovan visas samma tal, 100000000, formaterat på olika sätt.

Valutaformat (kr)

Vi börjar med hur vi ser till att det automatiskt står kr i en cell. Det gör vi genom att högerklicka på cellen, välja formatera celler. (Ctrl+1)
I fönstret som då visas, väljer vi kategorin Valuta och sedan det förvalda alternativet med två decimaler.
Om vi nu skriver in 100 000 000 kommer det att visas 100 000 000,00 kr  i cellen med två decimaler och kr efter, förutsatt att cellen är bred nog.

Tusentals kronor med anpassat talformat (kkr)

Om vi istället vill visa talet som 100 000 kkr så väljer vi att formatera celler igen, men denna gången väljer vi kategorin Anpassat istället för Valuta.
I rutan Typ skriver vi koden: # ### ” kkr”
Detta skall skrivas precis som det står. Alla mellanrum är enkla och det skall vara citationstecknen runt kkr.
När vi trycker på OK visas talet som 100 000 kkr.

# ### betyder att heltal skall skrivas ut grupperade tre och tre (tusentalsavgränsade). # Betyder att en siffra skall skrivas ut endast om den behövs.
Om vi istället skriver en serie nollor, 000 000 000, så får vi alltid nio siffror i vårt tal och inledande nollor visas, upp till nio siffor.
Högre tal visas inte med inledande nollor. Om du testar att ändra koden på detta vis så ser du hur det blir i exempelfönstret ovanför koden!

Mellanrummet efter sista # i vår kod betyder att talet skall visas tusen gånger mindre (talet dividerat med tusen), dvs. i tusentals kronor och inte hela kronor.
Prova att ta bort mellanrummet, så ser du att alla siffror visar sig.

Texten mellan citationstecknen avgör vilken enhet som skall stå efter talet. Det kan stå kkr, tkr, NKR eller TSEK. Det är helt valfritt. Citationstecknen har vi för att tala om för Excel att det är en text. Vi kan då lägga in mellanrum mellan talet och vår enhetsangivelse för att det ska bli mer ”kosmetiskt” riktigt.

Miljontal med anpassat talformat (Mkr)

Om vi istället lägger in två mellanrum mellan sista # och första citationstecknet så visas talet en miljon gånger lägre.
Det vill säga: För varje mellanslag vi har efter vårt talformat, divideras talet med 1000.

Decimaler i anpassat talformat

Koden # ###,000 ger värdet 100 000,000. De tre nollorna på slutet tvingar fram tre decimaler, även om dessa är nollor.
Om vi istället använt # ###,###  blir det bara de decimaler som behövs som visas, t.ex. 5,53 och inte 5,530.

Med vänliga hälsningar,
Excelspecialisten


Läs mer om våra Excelkurser

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig