Konsulttjänster i Excel

Skräddarsydda verktyg i Excel och VBA

Vi på Excelspecialisten har sedan 1993 hjälpt våra kunder att utveckla skräddarsydda verktyg anpassade efter kundernas verksamhet och behov. Målet är att hjälpa kunderna att arbeta smartare, säkrare och mer effektivt. Det kan handla om allt från att vässa enskilda Excelfiler till att sätta upp komplexa system med VBA-kod (makron) och databaskopplingar. Vi arbetar i nära samarbete med kunden för att skapa lösningar som stödjer affärsbehov och processer på bästa sätt.

Våra Excelkonsulter hjälper företag oavsett storlek och bransch. Ekonom? Controller? Eller kanske säljare, marknadschef eller projektledare? Ofta har vi stött på liknande behov hos andra kunder tidigare. Genom förståelse för er verksamhet skapar vi dynamiska och utbyggbara Excelbaserade verktyg som stöd i er vardag.

Fördelen med Excel

Excel är i sig ett mycket kraftfullt verktyg. Genom att återanvända Excels inbyggda funktionalitet kan vi skapa kundanpassade system på en bråkdel av tiden jämfört med systemutveckling i andra tekniker. Excel har också fördelen att vara ett välkänt gränssnitt där du som användare känner dig hemma i miljön. Läs mer om utveckling i Excel.

När Excel inte räcker till

Ibland kan det hända att vi behöver ta andra tekniker till hjälp för att skapa bästa möjliga lösning för ert behov. Då arbetar vi med bl.a. VSTO (Visual Studio Tools for Office), .Net-utveckling, webbutveckling och databaser. Kanske har ni ett system i Excel idag, men vill konvertera det till ett webbverktyg? Vill ni ha ett stabilt verktyg och fortsätta använda Excel som gränssnitt? Fråga oss om vilka möjligheter som finns!

Anpassning av befintliga Excelmodeller

Vi hjälper gärna till med analys och vidareutveckling av era befintliga verktyg. På de flesta företag och organisationer i Sverige förekommer egenutvecklade system i Excel. System som ofta vuxit fram under en lång tid, där kompetens för att anpassa verktyget efter verksamhetens förändrade behov saknas. Kanske har personen som skapade systemet slutat eller bytt arbetsuppgifter. Denna utmaning är Excelspecialistens vardag! Det är också vanligt att företag växer ur sitt verktyg och behöver komplettera det med t.ex. en databas för att lagra data. Använd gärna oss som bollplank för att diskutera idéer och utvecklingsmöjligheter.

Beslutsstöd med Power BI och Excel

Med ett beslutsstöd med Power BI och Excel kan ni på ett enkelt sätt hämta in data från flera olika datakällor, koppla samman data, skapa KPI:er, presentera och analysera i Excel och visualisera, dela och samarbeta med Power BI. Vi lotsar er genom hela processen från datahämtning till ett färdig beslutsstödssystem.

Integrationer och import av data från databaser

Spara tid och minska risker med den mänskliga faktorn! För att nå den fulla potentialen med verktyg i Excel kan vi automatisera inläsning av data från t.ex. ekonomisystem eller lönesystem för att undvika manuell handpåläggning och ”klipp och klistra” som ökar risk för felaktig indata.  Antingen gör vi en inläsning direkt från en databas eller en import via exempelvis textfiler eller Excelfiler. Läs mer om Excel och integrationer.

Utbildning i Excel, VBA och Business Intelligence

Vi har Excelkurser på alla nivåer. Såväl öppna kurser för att höja kunskapsnivån för enskilda medarbetare som företagsanpassade Excelutbildningar för en grupp eller för hela företaget där vi skräddarsyr kursinnehållet efter era behov. Läs mer om vårt utbud av Excelkurser på vår utbildningssida.

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig