Funktionen TALVÄRDE i Excel

Funktionen TALVÄRDE i Excel konverterar text som representerar tal till numeriska tal. Det är särskilt användbart när du arbetar med data som har importerats från andra källor och som kan

Funktionen AVRUNDA.NEDÅT i Excel

Funktionen AVRUNDA.NEDÅT i Excel avrundar ett tal nedåt (mot noll) till ett specificerat antal decimaler. Den är användbar när du behöver säkerställa att ett avrundat värde aldrig överstiger det ursprungliga

Funktionen AVRUNDA.UPPÅT i Excel

Funktionen AVRUNDA.UPPÅT i Excel avrundar ett tal uppåt (bort från noll) till ett specificerat antal decimaler. Det är användbart när du behöver garantera att ett avrundat värde aldrig är mindre

Funktionen AVRUNDA i Excel

Funktionen AVRUNDA i Excel används för att avrunda ett tal till ett specificerat antal decimaler. Den är ett viktigt verktyg för att justera numeriska värden till önskad precision, vilket är

Funktionen UDDA i Excel

Funktionen UDDA i Excel avrundar ett tal uppåt till närmaste udda heltal. Detta betyder att funktionen justerar ett tal, oavsett om det är positivt eller negativt, till det närmaste hela

Funktionen JÄMN i Excel

Funktionen JÄMN i Excel avrundar ett tal uppåt till närmaste jämna heltal. Detta innebär att funktionen justerar ett tal (uppåt eller nedåt) till det närmaste hela talet som är jämnt.

Funktionen AVKORTA i Excel

Funktionen AVKORTA i Excel används för att avkorta ett tal till ett specifikt antal decimaler utan att avrunda det, oavsett om nästa siffra efter det sista decimaltalet som ska bevaras

Funktionen HELTAL i Excel

Funktionen HELTAL i Excel avrundar ett tal nedåt till närmaste heltal. Den är användbar när du behöver extrahera den hela delen av ett tal och ta bort dess decimaldel, oavsett

Funktionen PRODUKTSUMMA i Excel

Formeln PRODUKTSUMMA i Excel är en kraftfull funktion som multiplicerar motsvarande komponenter i de angivna matriserna och sedan summerar dessa produkter. Den används ofta för att utföra mer komplexa beräkningar

Funktionen ANTAL.TOMMA i Excel

Formeln ANTAL.TOMMA i Excel är designad för att räkna antalet tomma celler inom ett specificerat område. Det är den motsatta funktionen till ANTALV, som räknar icke-tomma celler, och används när

Funktionen ANTALV i Excel

Formeln ANTALV i Excel används för att räkna antalet celler som inte är tomma inom ett angivet område, oavsett om innehållet är text, siffror, logiska värden (TRUE/FALSE), felvärden eller formelformatering.

Funktionen ANTAL.OMF i Excel

Formeln ANTAL.OMF i Excel utökar funktionaliteten hos ANTAL.OM genom att tillåta räkning baserat på flera kriterier från olika områden. Den är idealisk för mer detaljerad dataanalys där du behöver tillämpa

Funktionen ANTAL.OM i Excel

Formeln ANTAL.OM i Excel används för att räkna antalet celler som uppfyller ett visst villkor inom ett angivet område. Den är användbar för att utföra villkorsstyrd räkning, vilket innebär att

Funktionen ANTAL i Excel

Formeln ANTAL i Excel används för att räkna antalet celler som innehåller siffror inom ett angivet område. Det är en enkel men kraftfull funktion för grundläggande dataanalys, särskilt när du

Funktionen SUMMA.OMF i Excel

Formeln SUMMA.OMF i Excel är en utökning av SUMMA.OM och erbjuder ännu mer flexibilitet genom att tillåta summering baserad på flera kriterier från olika områden. Den är idealisk för mer

Funktionen SUMMA.OM i Excel

Formeln SUMMA.OM i Excel används för att summera värden i ett område baserat på ett eller flera kriterier. Den gör det möjligt att endast summera de värden som uppfyller specifika

Funktionen SUMMA i Excel

Funktionen SUMMA i Excel är en av de mest grundläggande och ofta använda funktionerna, vilken tillåter användaren att snabbt summera en serie av tal. Den kan hantera individuella värden, cellreferenser,

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig