Funktionsnamn i Excel Svenska – Engelska

Vill du veta vad en Excelfunktion heter på engelska eller kan du det engelska namnet men har glömt det svenska? Här har vi samlat översättningen på de vanligaste funktionsnamnen i Excel.

Listan visas i bokstavsordning efter det svenska funktionsnamnet. Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sorteringsordning eller sök efter en funktion genom att trycka Ctrl+F.

Lär dig mer om Excel-funktioner i någon av våra Excelkurser Excel Grund samt Excel Fördjupning.

Ladda ned listan i Excelformat

Funktion SvenskaKategori SvenskaFunktion EngelskaKategori Engelska
ABSMatematik och TrigonometriABSMathematics and Trigonometry
ADRESSLeta upp och referensADDRESSLookup and Reference
AMORTFinansPPMTFinancial
ANTALStatistikCOUNTStatistical
ANTAL.OMStatistikCOUNTIFStatistical
ANTAL.TOMMAStatistikCOUNTBLANKStatistical
ANTALVStatistikCOUNTAStatistical
ARBETSDAGARDatum och tidWORKDAY*Date and Time
AVERAGEAStatistikAVERAGEAStatistical
AVKORTAMatematik och TrigonometriTRUNCMathematics and Trigonometry
AVRUNDAMatematik och TrigonometriROUNDMathematics and Trigonometry
AVRUNDA.NEDÅTMatematik och TrigonometriROUNDDOWNMathematics and Trigonometry
AVRUNDA.UPPÅTMatematik och TrigonometriROUNDUPMathematics and Trigonometry
BETALNINGFinansPMTFinancial
BYT.UTTextSUBSTITUTEText
CELLInformationCELLInformation
DAGDatum och tidDAYDate and Time
DANTALDatabasDCOUNTDatabase
DANTALVDatabasDCOUNTADatabase
DATEDIFDatum och tidDATEDIFDate and Time
DATUMDatum och tidDATEDate and Time
DATUMVÄRDEDatum och tidDATEVALUEDate and Time
DELSUMMAMatematik och TrigonometriSUBTOTALMathematics and Trigonometry
DHÄMTADatabasDGETDatabase
DMAXDatabasDMAXDatabase
DMEDELDatabasDAVERAGEDatabase
DMINDatabasDMINDatabase
DPRODUKTDatabasDPRODUCTDatabase
DSUMMADatabasDSUMDatabase
ELLERLogiskORLogical
EMÅNADDatum och tidEMONTH*Date and Time
ERSÄTTTextREPLACEText
EXAKTTextEXACTText
EXTEXTTextMIDText
FALSKTLogiskFALSELogical
FASTTALTextFIXEDText
FEL.TYPInformationERROR.TYPEInformation
FILTERLeta upp och referensFILTERLookup and Reference
FREKVENSStatistikFREQUENCYStatistical
FÖRSKJUTNINGLeta upp och referensOFFSETLookup and Reference
GEMENERTextLOWERText
HELTALMatematik och TrigonometriINTMathematics and Trigonometry
HITTATextFINDText
HYPERLÄNKLeta upp och referensHYPERLINKLookup and Reference
HÄMTA.PIVOTDATALeta upp och referensGETPIVOTDATALookup and Reference
HÖGERTextRIGHTText
ICKELogiskNOTLogical
IDAGDatum och tidTODAYDate and Time
IFSLogiskIFSLogical
INDEXLeta upp och referensINDEXLookup and Reference
INDIREKTLeta upp och referensINDIRECTLookup and Reference
INFOInformationINFOInformation
INITIALTextPROPERText
IRFinansIRRFinancial
ISOVECKONRDatum och tidISOWEEKNUMDate and Time
JÄMNMatematik och TrigonometriEVEN*Mathematics and Trigonometry
KLOCKSLAGDatum och tidTIMEDate and Time
KODTextCODEText
KOLUMNLeta upp och referensCOLUMNLookup and Reference
KOLUMNERLeta upp och referensCOLUMNSLookup and Reference
LETMatematik och TrigonometriLETMathematics and Trigonometry
LETAKOLUMNLeta upp och referensHLOOKUPLookup and Reference
LETARADLeta upp och referensVLOOKUPLookup and Reference
LETAUPPLeta upp och referensLOOKUPLookup and Reference
LÄNGDTextLENText
MAVRUNDAMatematik och TrigonometriMROUND*Mathematics and Trigonometry
MAXStatistikMAXStatistical
MAXIFSStatistikMAXIFSStatistical
MAXAStatistikMAXAStatistical
MEDELStatistikAVERAGEStatistical
MEDIANStatistikMEDIANStatistical
MINStatistikMINStatistical
MINAStatistikMINAStatistical
MINIFSStatistikMINIFSStatistical
MINSTAStatistikSMALLStatistical
MINUTDatum och tidMINUTEDate and Time
MMULTMatematik och TrigonometriMMULTMathematics and Trigonometry
MÅNADDatum och tidMONTHDate and Time
NInformationNInformation
NETNUVÄRDEFinansNPVFinancial
NETTOARBETSDAGARDatum och tidNETWORKSDAY*Date and Time
NUDatum och tidNOWDate and Time
NUVÄRDEFinansPVFinancial
OCHLogiskANDLogical
OMLogiskIFLogical
OMFELLogiskIFERRORLogical
OMSAKNASLogiskIFNALogical
OMRÅDENLeta upp och referensAREASLookup and Reference
PASSALeta upp och referensMATCHLookup and Reference
PERIODERFinansNPERFinancial
PRODUKTMatematik och TrigonometriPRODUCTMathematics and Trigonometry
PRODUKTSUMMAMatematik och TrigonometriSUMPRODUCTMathematics and Trigonometry
RADLeta upp och referensROWLookup and Reference
RADERLeta upp och referensROWSLookup and Reference
RANGStatistikRANKStatistical
RBETALNINGFinansIPMTFinancial
RENSATextTRIMText
REPTextREPTText
RESTMatematik och TrigonometriMODMathematics and Trigonometry
ROMERSKMatematik och TrigonometriROMANMathematics and Trigonometry
ROTMatematik och TrigonometriSQRTMathematics and Trigonometry
RUNDA.NERMatematik och TrigonometriFLOORMathematics and Trigonometry
RUNDA.UPPMatematik och TrigonometriCEILINGMathematics and Trigonometry
RÄNTAFinansRATEFinancial
SAKNASInformationNAInformation
SAMMANTextCONCATText
SAMMANFOGATextCONCATENATEText
SANTLogiskTRUELogical
SEKVENSMatematik och TrigonometriSEQUENCEMathematics and Trigonometry
SEKUNDDatum och tidSECONDDate and Time
SLUMPMatematik och TrigonometriRANDMathematics and Trigonometry
SLUMP.MELLANMatematik och TrigonometriRANDBETWEENMathematics and Trigonometry
SLUTMÅNADDatum och tidEOMONTH*Date and Time
SLUTVÄRDEFinansFVFinancial
SORTERALeta upp och referensSORTLookup and Reference
SORTERAEFTERLeta upp och referensSORTBYLookup and Reference
STÄDATextCLEANText
STÖRSTAStatistikLARGEStatistical
SUMMAMatematik och TrigonometriSUMMathematics and Trigonometry
SUMMA.OMMatematik och TrigonometriSUMIFMathematics and Trigonometry
SUMMA.OMFMatematik och TrigonometriSUMIFSMathematics and Trigonometry
SÖKTextSEARCHText
TTextTText
TECKENMatematik och TrigonometriSIGNMathematics and Trigonometry
TECKENKODTextCHARText
TEXTTextTEXTText
TEXTJOINTextTEXTJOINText
TEXTNUMTextVALUEText
TIDVÄRDEDatum och tidTIMEVALUEDate and Time
TIMMEDatum och tidHOURDate and Time
TRANSPONERALeta upp och referensTRANSPOSELookup and Reference
TRIMMEDELStatistikTRIMMEANStatistical
TYPVÄRDEStatistikMODEStatistical
UDDAMatematik och TrigonometriODD*Mathematics and Trigonometry
UNIKLeta upp och referensUNIQUELookup and Reference
UPPHÖJT.TILLMatematik och TrigonometriPOWERMathematics and Trigonometry
VALUTATextDOLLARText
VECKODAGDatum och tidWEEKDAYDate and Time
VECKONRDatum och tidWEEKNUM*Date and Time
VERSALERTextUPPERText
VÄLJLeta upp och referensCHOOSELookup and Reference
VÄNSTERTextLEFTText
VÄRDETYPInformationTYPEInformation
VÄXLALogiskSWITCHLogical
XELLERLogiskXORLogical
XLETAUPPLeta upp och referensXLOOKUPLookup and Reference
XMATCHNINGLeta upp och referensXMATCHLookup and Reference
ÄREJTEXTInformationISNONTEXTInformation
ÄRFInformationISERRInformation
ÄRFELInformationISERRORInformation
ÄRJÄMNInformationISEVEN*Information
ÄRLOGISKInformationISLOGICALInformation
ÄRREFInformationISREFInformation
ÄRSAKNADInformationISNAInformation
ÄRTALInformationISNUMBERInformation
ÄRTEXTInformationISTEXTInformation
ÄRTOMInformationISBLANKInformation
ÄRUDDAInformationISODD*Information
ÅRDELDatum och tidYEARFRAC*Date and Time

 

Med vänliga hälsningar,
Excelspecialisten


Läs mer om våra Excelkurser

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig