Nya textfunktioner till 365

24 januari, 2023

Relativt nyligen släppte Microsoft nya textfunktioner till Excel. De nya funktionerna heter TEXTFÖRE, TEXTEFTER och DELATEXT och finns i din Excel 365 om du har automatiska uppdateringar påslaget.

TEXTFÖRE/TEXTEFTER

TEXTFÖRE (TEXTBEFORE) och TEXTEFTER (TEXTAFTER) är väldigt snarlika, med skillnaden att den ena plockar text före ett visst tecken eller en viss sträng och den andra plockar texten efter.

Syntax: =TEXTFÖRE(text; delimiter; [instance_num]; [match_mode]; [match_end]; [if_not_found])

De två första argumenten är obligatoriska:
text: Texten som du söker i. Jokertecken tillåts inte. I exemplet nedan är texten i cell A1, varför vi skriver A1 i första argumentet.
delimiter (avgränsare): Texten som markerar den punkt där man vill att funktionen ska klippa texten. Tecken anges som vanligt inom citationstecken. I exemplet så anges: ” ”, för att få brytning vid mellanslag.

Valfria argument:
[instance_num]: Finns det flera avgränsare så kan en siffra anges här, för att berätta från vilken avgränsare räknat från vänster, som texten ska klippas.
[match_mode]: Standardinställningen för funktionerna är att skiftlägeskänslig, dvs. att funktionen skiljer mellan stora och små bokstäver. Vill du att den inte ska skilja på dessa så kan du ange siffran 1 i detta argument.
[match_end] : Som standard ignoreras eventuell avgränsare i slutet på texten, och returnerar således #SAKNAS om den enda avgränsaren i texten ligger i slutet. Ange en 1:a i detta argument om sista delen av texten ska tas in i funktionen.
[if_not_found]: Hittas ingen avgränsare så returneras #SAKNAS som standard. Är det så att du istället vill returnera något annat i dessa fall så kan du skriva något inom citationstecken som ska returneras istället. Dubbla citationstecken, ””, returnerar ingenting, och ger dig en tom cell som resultat.

DELATEXT

DELATEXT (TEXTSPLIT) delar upp en text i så många celler som texten kräver. För att funktionen ska fungera så krävs det att det finns plats för funktionen att spilla ut till samt att de två obligatoriska argumenten är ifyllda.

Syntax: =TEXTFÖRE(text; col_delimiter; [row_delimiter]; [ignore_empty]; [match_mode]; [pad_with])

Obligatoriska argument:
text: Texten som du söker i. Jokertecken tillåts inte. I exemplet är texten i cell A1, varför vi skriver A1 i första argumentet
col_delimiter (kolumnavgränsare): Tecken i texten som man vill att funktionen ska dela upp texten baserat på. Tecken anges som vanligt inom citationstecken. I exemplet så anges: ” ”, för att brytning vid mellanslag.

Valfria argument:
[row_delimiter]: Om du vill bryta upp texten i både rader och kolumner och har två olika avgränsare så kan du använda detta argument.
[ignore_empty]: Som standard läggs det till en tom cell om två avgränsare följer efter på varandra utan något emellan. Ange SANT här om du inte vill ha tomma celler.
[match_mode]: Funktionen är skiftlägskänlig om du inte fyller i en etta här.
[pad_with]): Om du har använt row_delimiter så skapas en matris upp dit texten ska delas upp. Är det så att vissa rader in har värden för samtliga kolumner så kommer defaultvärdet 0 dyka upp om du inte angett något annat, exempelvis: ””.

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig