Anpassad Excelutbildning

14 december, 2011

I slutet av november höll Excelspecialisten en tredagars företagsanpassad utbildning för en kund inom sakförsäkringar. Excel är ett viktigt verktyg vid hantering av försäkringar och garantier och man hade behov av förbättra och effektivisera sitt arbete i Excel.

Dag 1 – genomgång av filer och gemensam kompetensnivå

Vår excelspecialist höll en praktiskt inriktad utbildning på plats hos kunden. Utbildningen inleddes med en genomgång av kundens befintliga Excelfiler. Tillsammans med kursdeltagarna sattes en mängd Excelbaserade datafiler samman och slutligen identifierades behov och prioriteringar inför utbildningen. Kursdeltagarna fick en grundläggande genomgång av Excel för att alla deltagare skulle ligga på samma kunskapsnivå. Fokus låg på användning av användbara kortkommandon, inbyggda funktioner, namnhantering, villkorsstyrd formatering samt dataverifiering.

Dag 2 – stora datamängder, avancerad pivot och riskbegränsande design

Den andra dagen fokuserade på att strukturera och hantera stora datamängder i Excel. Vår konsult gick igenom Excelfunktionalitet och i slutet skapade deltagarna avancerade pivotrapporter med diagram. Andra moment var att importera från databaser, att skapa tabeller med avancerade filter och att använda utökade kolumner med textfunktioner, logikfunktioner med mera . Även riskbegränsande design och fallgropar som bör undvikas gicks igenom.

Dag 3 – deltagarna skapar egna verktyg

Tredje dagen var en kombinerad utbildning och workshop. Tillsammans med vår konsult skapade deltagarna en Access-databas med vyer för att enkelt kunna importera data till Excel. I Excel utökades informationen med hjälp av stödtabeller och med ett antal beräknade fält i pivottabellerna för att kunna skapa de rapporterna man önskade. Slicers och avancerad pivotfunktionalitet gicks igenom. Kundens befintliga rapporter efterliknandes, men deltagarna kunde nu skapa dessa på en bråkdel av tiden som de tidigare lagt på att få fram informationen.

Kontakta oss om du vill veta mer om företagsanpassad utbildning.

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig