Kortkommandon i Excel

Här har vi listat användbara kortkommandon i Excel. Genom att använda kortkommandon kan du jobba snabbare och effektivare i dina Exceldokument. Se även vår sammanställning av kortkommandon för att markera och navigera i Excel.

Lär dig mer om kortkommandon i Excel i någon av våra Excelkurser Excel Grund samt Excel Fördjupning.

Nedan presenterar vi användbara snabbkommandon i svensk version av Excel. Här kan du ladda ned kortkommandon i en Excelfil.

Formler och format

FunktionKortkommando
Formatera cellerCtrl + 1
Radbrytning i cellenAlt + Enter
Tal, två decimaler, tusentalsavgränsningCtrl + Skift + 1
Procent, utan decimalerCtrl + Skift + 5
Fet stilCtrl + F (eng: Ctrl + B)
Kursiv stilCtrl + K (eng: Ctrl + I)
Understruken stilCtrl + U
Infoga kantlinjerCtrl + Skift + 6
Ta bort kantlinjeCtrl + Skift + - (minustecken)
Växla mellan relativa och absoluta referenserF4
Infoga AutosummaAlt + Skift + =
Infoga aktuellt datumCtrl + Skift + ,
Infoga aktuellt klockslagCtrl + Skift + .
Infoga HyperlänkCtrl + I

 

Redigera och markera

FunktionKortkommando
Redigera cellF2
ÅngraCtrl + Z
UpprepaCtrl + Y
KopieraCtrl + C
Klipp utCtrl + X
Klistra inCtrl + V eller Enter
Markera radSkift + Mellanslag
Markera kolumnCtrl + Mellanslag
Markera allt/aktuellt områdeCtrl + A
Markera områdeSkift + Piltangenter
Markera till första/sista kolumnen i aktuellt områdeCtrl + Skift + Pil vänster/höger
Markera till första/sista raden i aktuellt områdeCtrl + Skift + Pil upp/ned
Markera alla använda cellerCtrl + Home, Ctrl + Skift + End
Infoga/redigera kommentarSkift + F2
SökCtrl + B (eng: Ctrl + F)
ErsättCtrl + H
Gå tillCtrl + G / F5
Hoppa till cell A1Ctrl + Home
Hoppa till första/sista kolumnen i aktuellt områdeCtrl + Pil vänster/höger
Hoppa till första/sista raden i aktuellt områdeCtrl + Pil upp/ned
Hoppa till sista använda cellCtrl + End

 

Arbetsbok och blad

FunktionKortkommando
Öppna arbetsbokCtrl + O
Skapa ny arbetsbokCtrl + N
SparaCtrl + S
StängCtrl + W
Skriv utCtrl + P
Infoga kalkylbladSkift + F11
FörhandsgranskaCtrl + F2
Föregående flikCtrl + PageDown
Nästa flikCtrl + PageUp
Infoga rad/kolumnCtrl + +
Ta bort rad/kolumnCtrl + - (minustecken)

 

Övriga användbara kortkommandon

FunktionKortkommando
Dölj/visa menyfliksområdetCtrl + F1
Skapa tabellCtrl + T
Skapa standarddiagramF11
Infoga diagram utifrån markerade cellerF11
Nästa flik i en dialogrutaCtrl + Tab
Snabbmenyn (samma som att högerklicka)Skift + F10
HjälpF1

Med vänliga hälsningar,
Excelspecialisten


Läs mer om våra Excelkurser

Några av våra nöjda kunder

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig