Kopiera/Autofylla serier i Excel

Om du har ett tal, i något av Excels talformat och fyller genom att kopiera cellen med handtaget i cellens nedre högra hörn, tror Excel att du vill fylla en sifferserie.

Autofyll Kopiera Talformat

Läs mer >

Ett urval av kunder som använder våra tjänster

Visa fler

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig